Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Grunnbok BM
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211014726
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
151
Verk:
Grip
Digital ressurs
Grip 1 Matematikk Grunnbok BM

Grip 1 Matematikk Grunnbok BM
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 1 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker
kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.

Grip digitale ressurser
På verkets nettsted finner du digitale ressurser til Grip 1 Matematikk. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.Bøker i samme serie