Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ansatte

Arno Vigmostad

forlegger og eier

Telefon: 97554835
Erlend Aam

IT-sjef

Telefon: 97554815
Trond Petter Hinrichsen

forlagssjef undervisning

Telefon: 97772431
Anne Ivarsen

administrasjonssjef Fagbokforlaget akademisk og Pedlex

Telefon: 97554825
Trond Jellestad

produksjonssjef

Telefon: 97554822
Anna Kowalska

avdelingsleder Sopot

Telefon: 55388721
Espen Konglevoll

distribusjonssjef

Telefon: 97554818
Lars Mausethagen

salgs- og markedssjef

Telefon: 97554820
Marta Rawska

assisterende avdelingsleder Sopot

Telefon: 55388723
Tove Schmidt Galaaen

redaksjonssjef undervisning

Telefon: 97057406
Ingvild Sommer

redaksjonssjef undervisning

Telefon: 40222326
Solfrid Ørnes

personal- og administrasjonssjef

Telefon: 97556640
Arno Vigmostad

forlegger og eier

Telefon: 97554835
Ellen Aspelund

forlagsredaktør sosial- og helsefag

Telefon: 93461127
Sven Barlinn

forlagsredaktør økonomiske- og administrative fag

Telefon: 97057421
Kristin Eliassen

forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 97057413
Nikolai Fjeld

forlagsredaktør psykologiske og medisinske fag

Telefon: 97554854
Berit Gjendem

forlagsredaktør sykepleie

Telefon: 98074222
Mette Paasche Kolbjørnsen

forlagsredaktør sykepleie

Telefon: 40068819
Charlotte Hartvigsen Lem

forlagsredaktør Magma

Telefon: 92816036
Marius Gulbranson Nordby

forlagsredaktør juridiske fag

Telefon: 41071711
Heidi Nordli

forlagsredaktør idrettsfag

Telefon: 22188105
Andreas Nybø

forlagsredaktør økonomiske- og administrative fag

Telefon: 97556615
Lasse Postmyr

forlagsredaktør teknologi og realfag

Telefon: 97556618
Per Robstad

Forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 90920518
May Helene Solberg

forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 97556619
Jannike Sunde

forlagsredaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning  

Telefon: 97554834
Hallvard Aamlid

forlagsredaktør pedagogikk og lærerutdanning  

Telefon: 41300042
Thomas Bergesen

forlagsredaktør

Telefon: 90676929
Anne Berrefjord

forlagsredaktør

Telefon: 47233024
Gro Brath

forlagsredaktør

Telefon: 92827287
Kari Brudevoll

redaksjonskonsulent

Telefon: 21950444
Tom Ekeli

forlagsredaktør

Telefon: 47400181
Line Ellingsen

forlagsredaktør

Telefon: 21950463
Isabell Engelsen

forlagsredaktør

Telefon: 97554842
Trinelise Eriksson

forlagsredaktør

Telefon: 90805509
Ellen Glimstad

multimedieredaktør

Telefon: 97057445
Dag Grønnestad

forlagsredaktør

Telefon: 97554844
Frøydis Hagen

forlagsredaktør

Telefon: 41541275
Thomas Ingebrigtsen

forlagsredaktør

Telefon: 93006616
Marit Langeland-Reegard

forlagsredaktør

Telefon: 95296764
Kari Lien

forlagsredaktør

Telefon: 93825222
Mona Lien

forlagsredaktør

Telefon: 45246695
Knut Arild Melbøe

forlagsredaktør

Telefon: 98666898
Nina Moe

forlagsredaktør

Telefon: 93643835
Anne Dorthea Molven

forlagsredaktør

Telefon: 99630944
Øyvind Okkenhaug

forlagsredaktør

Telefon: 97057428
Eva Rief

forlagsredaktør

Telefon: 48005138
Berit Sandvei

forlagsredaktør

Telefon: 97554843
Aria Senemar

forlagsredaktør

Telefon: 47619684
Kjetil Sjølie

seniorredaktør

Telefon: 97057441
Kristin Tunli

språkkonsulent

Telefon: 21950456
Heidi Bunæs Bang

produktsjef

Telefon: 97554859
Malgorzata Bak

markedskonsulent realfag

Telefon: 55388735
Bjarne Bjerklund

markedskoordinator

Telefon: 97556693
Lena Borge

markedskonsulent grunnskole

Telefon: 55386687
Silje Iselin Bøyum

markedskonsulent grunnskole

Telefon: 95876909
Håkon Fanebust

rådgiver digitale læremidler

Telefon: 97556656
Maria Myrhaug

markedskonsulent økonomiske- og administrative fag

Telefon: 99597909
Anne Koch

markedskoordinator kundeservice/salg

Telefon: 97556651
Gudrun Kringlebotn

markedskonsulent

Telefon: 41640051
Hilde Kristoffersen

markedskonsulent videregående skole

Telefon: 90696127
Ingrid Krøvel-Velle

markedskonsulent jus

Telefon: 55388811
Karine Lindholm Liland

markedskonsulent helse, psykologi og sykepleie

Telefon: 47621714
Glenn Jensen Mangerøy

markedskonsulent samfunnsfag og humaniora

Telefon: 97556626
Lars Mausethagen

salgs- og markedssjef

Telefon: 97554820
Kristoffer Melland

markedskonsulent videregående skole

Telefon: 41290722
Lina Vinje Rasmussen

markedskonsulent pedagogikk

Telefon: 91187532
Marianne Volden

salgs- og markedssekretær

Telefon: 97057415