Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ansatte

Kundeservice
Kundeservice

bemannet hverdager
07:00 - 16:30

Digital support
Digital support

bemannet hverdager
08:00-16:00

Arno Vigmostad
Arno Vigmostad

forlegger og eier

Telefon: 97554835
Erlend Aam
Erlend Aam

IT-sjef

Telefon: 97554815
Trond Petter Hinrichsen
Trond Petter Hinrichsen

forlagssjef undervisning

Telefon: 97772431
Anne Ivarsen
Anne Ivarsen

administrasjonssjef Fagbokforlaget akademisk og profesjon

Telefon: 97554825
Trond Jellestad
Trond Jellestad

produksjonssjef

Telefon: 97554822
Anna Kowalska
Anna Kowalska

avdelingsleder Sopot

Telefon: 55388721
Espen Konglevoll
Espen Konglevoll

distribusjonssjef

Telefon: 97554818
Lars Mausethagen
Lars Mausethagen

salgs- og markedssjef

Telefon: 97554820
Øyvind Okkenhaug
Øyvind Okkenhaug

redaksjonssjef undervisning

Telefon: 97057428
Marta Rawska
Marta Rawska

assisterende avdelingsleder Sopot

Telefon: 55388723
Ingvild Sommer
Ingvild Sommer

redaksjonssjef undervisning

Telefon: 40222326
Øystein Vestgården
Øystein Vestgården

digital forretningsutvikler

Telefon: 97057411
Solfrid Ørnes
Solfrid Ørnes

personal- og administrasjonssjef

Telefon: 97556640
Arno Vigmostad
Arno Vigmostad

forlegger og eier

Telefon: 97554835
Ellen Aspelund
Ellen Aspelund

forlagsredaktør sosial- og helsefag

Telefon: 93461127
Sven Barlinn
Sven Barlinn

forlagsredaktør økonomiske- og administrative fag

Telefon: 97057421
Kristin Eliassen
Kristin Eliassen

forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 97057413
Nikolai Fjeld
Nikolai Fjeld

forlagsredaktør psykologiske og medisinske fag

Telefon: 97554854
Berit Gjendem
Berit Gjendem

forlagsredaktør sykepleie

Telefon: 98074222
Balder Holm
Balder Holm

forlagsredaktør Open Access

Telefon: 93627939
Mette Paasche Kolbjørnsen
Mette Paasche Kolbjørnsen

forlagsredaktør sykepleie

Telefon: 40068819
Marius Gulbranson
Marius Gulbranson

forlagsredaktør juridiske fag

Telefon: 41071711
Heidi Nordli
Heidi Nordli

forlagsredaktør idretts- og helsefag

Telefon: 22188105
Andreas Nybø
Andreas Nybø

forlagsredaktør økonomiske- og administrative fag

Telefon: 97556615
Lasse Postmyr
Lasse Postmyr

forlagsredaktør teknologi og realfag

Telefon: 97556618
Per Robstad
Per Robstad

Forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 90920518
May Helene Solberg
May Helene Solberg

forlagsredaktør humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

Telefon: 97556619
Hallvard Aamlid
Hallvard Aamlid

forlagsredaktør pedagogikk og lærerutdanning  

Telefon: 41300042
Heidi Bunæs Bang
Heidi Bunæs Bang

forlagsredaktør

Telefon: 97554859
Anne Berrefjord
Anne Berrefjord

forlagsredaktør

Telefon: 97057405
Gro Brath
Gro Brath

forlagsredaktør

Telefon: 92827287
Kari Brudevoll
Kari Brudevoll

redaksjonskonsulent

Telefon: 21950444
Line Ellingsen
Line Ellingsen

forlagsredaktør

Telefon: 21950463
Isabell Engelsen
Isabell Engelsen

forlagsredaktør

Telefon: 97554842
Trinelise Eriksson
Trinelise Eriksson

forlagsredaktør

Telefon: 90805509
Dag Grønnestad
Dag Grønnestad

forlagsredaktør

Telefon: 97554844
Frøydis Hagen
Frøydis Hagen

forlagsredaktør

Telefon: 41541275
Thomas Ingebrigtsen
Thomas Ingebrigtsen

forlagsredaktør

Telefon: 93006616
Kari Lien
Kari Lien

forlagsredaktør

Telefon: 93825222
Mona Lien
Mona Lien

forlagsredaktør

Telefon: 45246695
Knut Arild Melbøe
Knut Arild Melbøe

forlagsredaktør

Telefon: 98666898
Nina Moe
Nina Moe

forlagsredaktør

Telefon: 93643835
Anne Dorthea Molven
Anne Dorthea Molven

forlagsredaktør

Telefon: 99630944
Eva Rief
Eva Rief

forlagsredaktør

Telefon: 48005138
Berit Sandvei
Berit Sandvei

forlagsredaktør

Telefon: 97554843
Aria Senemar
Aria Senemar

forlagsredaktør

Telefon: 47619684
Kjetil Sjølie
Kjetil Sjølie

seniorredaktør

Telefon: 97057441
Kristin Tunli
Kristin Tunli

språkkonsulent

Telefon: 21950456
Øystein Vestgården
Øystein Vestgården

digital forretningsutvikler

Telefon: 97057411
Runar Ragnarson Brataas
Runar Ragnarson Brataas

forlagsredaktør

Telefon: 95994339
Ida Løge Hansteen
Ida Løge Hansteen

forlagsredaktør, barnevern

Telefon: 92695359
Kristin Green Nicolaysen
Kristin Green Nicolaysen

forlagsredaktør, barnehage

Telefon: 41103549
Malin Saabye
Malin Saabye

forlagsredaktør, grunnskole og videregående opplæring

Telefon: 95227112
Ingvild Skjetne
Ingvild Skjetne

forlagsredaktør, helse & yrkesfag

Telefon: 97163185
Malgorzata Bak
Malgorzata Bak

markedskonsulent realfag

Telefon: 55388735
Jenny Kristine Bekken
Jenny Kristine Bekken

markedskonsulent norsk som andrespråk

Telefon: 45391438
Bjarne Bjerklund
Bjarne Bjerklund

markedskoordinator

Telefon: 97556693
Lena Borge
Lena Borge

markedskonsulent pedagogikk

Telefon: 55386687
Håkon Fanebust
Håkon Fanebust

rådgiver digitale læremidler

Telefon: 97556656
Geena Hvidsten
Geena Hvidsten

markedskonsulent grunnskole og trafikk

Telefon: 94848386
Maria Myrhaug
Maria Myrhaug

markedskonsulent økonomiske- og administrative fag

Telefon: 99597909
Anne Koch
Anne Koch

markedskoordinator kundeservice/salg

Telefon: 97556651
Casper Kongstein
Casper Kongstein

markedskonsulent profesjon

Telefon: 97795876
Hilde Kristoffersen
Hilde Kristoffersen

markedskonsulent videregående skole

Telefon: 90696127
Ingrid Krøvel-Velle
Ingrid Krøvel-Velle

markedskonsulent jus og sosial- og helsefag

Telefon: 55388811
Lars Mausethagen
Lars Mausethagen

salgs- og markedssjef

Telefon: 97554820
Kristoffer Melland
Kristoffer Melland

digital markedsansvarlig (i permisjon)

Telefon: 41290722
Kjersti Reiersen
Kjersti Reiersen

markedskonsulent profesjon

Telefon: 93039060
Marianne Volden
Marianne Volden

salgs- og markedssekretær

Telefon: 97057415