Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Grunnbok, Brettbok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
289,-

Grip 1 Matematikk Grunnbok, Brettbok

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 1 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker
kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.

Grip digitale ressurser
På verkets nettsted finner du digitale ressurser til Grip 1 Matematikk. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.
Forfattere:
ISBN:
9788211032836
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
151
Trinn:
4
Grip 1 Matematikk Grunnbok, Brettbok