Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Grunnbok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211015112
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
151
Verk:
Grip
Trinn:
1, 2, 3, 4
Gå til ressurs
Grip 1 Matematikk Grunnbok

Grip 1 Matematikk Grunnbok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elevar på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.

Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanen.
Døme på emne: tal, dei fire rekneartane, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.

Grip digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du digitale ressursar til
Grip 1 Matematikk. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
489,-

Bøker i samme serie