Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

GRIPportalen
Forberedende opplæring for voksne

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på nivået under videregående. Verket kombinerer fag og språkopplæring.

GRIPportalen er et nettsted for deltaker og lærer med innhold til hver modul i hvert fag. Her finner du
  • podkast med undervisningstips og faglig påfyll
  • læringsstier og undervisningsopplegg med interaktive språkoppgaver, samarbeidsoppgaver og klasseromsaktiviteter
  • flerfaglige undervisningsopplegg som kombinerer fag med språktrening gjennom digitale verdener (VR), lyddramaer og filmer
  • spillet Ordstorm på norsk og engelsk
  • progresjonsvisning

GRIPportalen er laget i tråd med den nye læreplanen Forberedende opplæring for voksne (FOV). Nettstedet fylles med innhold etter hvert som bøker til de forskjellige modulene utgis.

Forfattere:
ISBN:
9788211049377
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
GRIP
GRIPportalen