Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
289,-

Grip 1 Engelsk Arbeidsbok, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Digital utgåve av arbeidsboka til læraren

GRIP 1 Engelsk gjev deltakarane basiskunnskapar i faget og dekkjer kompetansemåla i læreplan i engelsk for grunnskulen etter Kunnskapsløftet (1.–4. trinn), samtidig som mål og perspektiv frå forsøkslæreplanen i engelsk for førebuande vaksenopplæring (FVO, modul 1 og modul 2) er tekne inn.

Arbeidsboka er delt inn i to delar og tematisk tilpassa grunnboka. Boka inneheld ei rekkje oppgåver som gjev elevane trening i å lese, skrive, lytte og snakke engelsk. Nøkkelord, grammatikk og tema frå grunnboka blir repeterte i arbeidsboka, og elevane kan løyse ulike typar oppgåver. Utvalde tekstar og dialogar frå arbeidsboka er også lesne inn, og lydfilene er tilgjengelege på den digitale ressursen.

Den digitale utgåva av arbeidsboka kan eigne seg fint for tavlevisning, men er ikkje tilrettelagd for utfylling av oppgåver. Vi anbefaler derfor at elevane har tilgong til den trykte utgåva for å kunne ha nytte av arbeidsboka.

GRIP digitale ressurser

Til GRIP 1 Engelsk er det laget en egen lærerressurs med lærerveiledning, lydfiler til arbeidsboken og fasit/løsningsforslag (kontakt oss for lærerpassord). Denne er gratis tilgjengelig skoleåret 20/21 på grip.fagbokforlaget.no

På den tverrfaglige nettressursen gripportal.no kan elevene løse interaktive oppgaver i engelsk og de andre GRIP-fagene.


Forfattarane Anne Lise Svendahl Kvam, Pezhman Showghi og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har lang erfaring med undervisning av vaksne innvandrarar. Svendahl Kvam underviser i faga engelsk, norsk og samfunnsfag ved grunnskulen for vaksne ved Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO). Showghi underviser også i engelsk ved TROVO. Aspestrand Stenbakken underviser i faga engelsk, norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring på Helsfyr.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211037824
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
260
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Engelsk Arbeidsbok, d-bok