Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Engelsk Arbeidsbok, d-bok
Språk
Engelsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
149,-

Grip 3 Engelsk Arbeidsbok, d-bok

Digital utgave av arbeidsboken til læreren (tavlebok).

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå.

GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språk og innhold er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig, og bøkene er rikt illustrert.

GRIP 3 Engelsk Arbeidsbok inneholder en rekke oppgaver som gir deltakere trening i å lese, skrive, lytte og snakke engelsk. Keywords, grammatikk og temaer fra grunnboken repeteres i arbeidsboken.

GRIP 3 Engelsk Arbeidsbok er strukturert som grunnboken og består av fem hoveddeler: 
1 English around the world
2 Encounters
3 Fiction texts
4 Democracy and citizenship
5 Professional life

Læreverket har også et eget nettsted der deltakerne finner oppgaver til hvert kapittel.

GRIP 3 Engelsk dekker kompetansemålene etter 10. trinn i Fagfornyelsen (LK20) og ivaretar også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring, modul 4, og kompetansemålene  (LK20) etter VG1 yrkesfag.

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén T.A. Stenbakken underviser voksne innvandrere i engelsk ved ulike læresteder i Norge.
Forfattere:
ISBN:
9788211048080
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
268
Verk:
GRIP
Trinn:
8, 9, 10
Grip 3 Engelsk Arbeidsbok, d-bok