Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Geografi Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Grip 3 Geografi Grunnbok
Kompetansemålene etter 8.-10. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekker kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Geografi gir deltakarane basiskunnskap i geografi og dekker kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringar, naturressursar, energikilder, befolkningstal, mennesker på flukt og fattigdom.

Forfattere:
ISBN:
9788211024336
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Verk:
GRIP
Trinn:
8, 9, 10
Grip 3 Geografi Grunnbok