Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Grip 1 Norsk Grunnbok

GRIP er eit læreverk for vaksne minoritetsspråklege som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk, engelsk og norsk på grunnleggande nivå. Verket presenterer fagstoff på ein enkel måte, og språket er tilpassa deltakarar med lite skolebakgrunn frå heimlandet.

Grip 1 Norsk Grunnbok dekker modul 1 i forsøkslæreplanen i norsk for språklege minoritetar for førebuande vaksenopplæring. Verket legg vekt på
  • yrkesretta tekstar
  • skjønnlitteratur tilpassa målgruppa
  • kvardagsnære tema (skole, fritid, bustad osv.)
  • læringsstrategiar og tekstmedvit
Kvart kapittel tar for seg eit tema, og vi følger eit fast persongalleri. Slik blir det skapt moglegheiter for identifikasjon og gjenkjenning. Grammatikk og læringsstrategiar er òg tett knytte til dei praktiske eksempla.
Yrkeskunnskap er integrert i mange av temaa som blir tatt opp. I tillegg møter deltakarane saktekstar som presenterer ulike yrke nærmare. Verket har òg rikeleg med autentiske teksttypar, for eksempel skjema, tabell, tekstmelding, e-post og blogg. Eit mål er at deltakarane skal lære å orientere seg i mylderet av tekstar som omgir oss.
Dei skjønnlitterære tekstane er enkle og gir gode moglegheiter for refleksjon og utvikling av språkleg medvit.

Forfattarane Ragnhild Andreassen, Heidi Elgaali og Lisa Kjellberg har alle erfaring med undervisning av vaksne minoritetsspråklege. Andreassen har arbeidd i vaksenopplæringa i Fredrikstad sidan 1998, og Elgaali og Kjellberg underviser ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr.

Forfattere:
ISBN:
9788211045904
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Verk:
GRIP
Grip 1 Norsk Grunnbok