Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
689,-

Grip Innføring i matematikk Grunnbok

GRIP er et læreverk for flerspråklige elever og deltakere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. GRIP innføring i matematikk er spesielt tilrettelagt for elever i ungdomskolen og dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7..trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

GRIP basisfagene
GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset elever med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

GRIP - innføring i matematikk eleven basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7..trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid, mønster og former, geometri, prosent, mål og statistikk.

GRIP digitale ressurser
GRIP Portal er verkets nettsted. He finner du digitale ressurser til alle GRIP-fagene. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Komponenter i GRIP-serien:
GRIP 1 Samfunnsfag og naturfag
GRIP 2 Samfunnsfag og naturfag
GRIP 1 Matematikk
GRIP 2 Matematikk
GRIP Innføring i matematikk
GRIP Portal - fagnettsted med digitale bøker og oppgavemateriell

Les mer på: www.fagbokforlaget.no/grip

Forfatter Grete Angvik Hermanrud her lang erfaring med å undervise voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet til å lage eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Angvik Hermanrud er for tiden knyttet til Enhet for voksenopplæring i Trondheim. Forfatter Liv Hermanrud er lektor i realfag med spesialisering i fysikk og matematikk. Hermanrud har undervisningserfaring med flerspråklige elever i realfag.

Forfattere:
ISBN:
9788211023063
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
328
Verk:
GRIP
Trinn:
8, 9, 10
Grip Innføring i matematikk Grunnbok