Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Arbeidsbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Grip 2 Matematikk Arbeidsbok
Kompetansemålene etter 5.- 7. trinn

GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.
GRIP 2 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Eksempler på emner i GRIP 2 Matematikk er: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet.
GRIP digitale ressurser
På verkets nettsted finner du GRIP 2 Matematikk som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Forfatteren Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med å undervise voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete Hermanrud er for tiden tilknyttet Trondheim voksenopplæringssenter.

Forfattere:
ISBN:
9788211028594
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Verk:
GRIP
Trinn:
5, 6, 7
Grip 2 Matematikk Arbeidsbok