Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Engelsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
0,-

Grip Engelsk elevressurs

Grip Engelsk Elevressurs finner elevene digitale oppgaver som kan brukes sammen med Grip Engelsk Grunnbok og Grip Engelsk Arbeidsbok. Oppgavene er varierte og mange av dem inkluderer lyd. Elevene får trening i å lese, skrive og lytte, og de møter igjen persongalleriet og temaene fra Grip Engelsk.


GRIP 1 Engelsk gir deltakerne basiskunnskaper i faget og dekker kompetansemålene i grunnskolens læreplan i engelsk etter Kunnskapsløftet (1.–4. trinn), samtidig som mål og perspektiver fra forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO, modul 1 og modul 2) er ivaretatt.


_______

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene for 1.–10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. For faget engelsk ivaretar verket også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO).

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211037886
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
GRIP
Trinn:
4
Grip Engelsk elevressurs