Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning
- 2250 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Kommer
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Kommer
Digitalisering for økonomer, e-bok
En innføring til informasjonsteknologi og forretningssystemer
Bokmål E-bok
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Våre perifere domstoler
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Tingsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Animasjon gjort enkelt
For film, TV og apper
Bokmål Heftet
Kommer
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
En kort introduksjon til spedbarnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Skatterett for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Kommer
Strategisk kompetanseledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Hvordan vårt politiske system fungerer, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Broer og speil
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv
Bokmål Heftet
Kommer
Operativ psykologi 3
Personellomsorg og ivaretakelse
Flerspråklig Heftet
Kommer
Risikoanalyse
- teori og metoder
Bokmål Heftet
Kommer
Broer og speil, e-bok
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv
Bokmål E-bok
Kommer
Risikoanalyse, e-bok
- teori og metoder
Bokmål E-bok
Kommer
Barne- og ungdomspsykiatri
En enkel introduksjon
Bokmål Heftet
Kommer
Lesing i utvikling
Teoretiske og didaktiske perspektiver
Bokmål Innbundet
Kommer
Nasjonens velstand
Norges økonomiske historie 1800-1940
Bokmål Heftet
Kommer
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2022-2023
Bokmål Heftet
Kommer
Nasjonens velstand, e-bok
Norges økonomiske historie 1800-1940
Bokmål E-bok
Kommer
Mama Maggie og Hannah
- en historie fra Egypt
Bokmål Innbundet
Kommer
Navnet forplikter
Teaterhuset Avant Garden 1984-2018
Bokmål Innbundet