PERSONVERN – DIGITALE PRODUKTER OG TJENESTER FRA FAGBOKFORLAGET 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes via digitale produkter og tjenester fra Fagbokforlaget. 

Fagbokforlaget er merkenavn under Vigmostad & Bjørke AS. Daglig leder i Vigmostad & Bjørke AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger som er innhentet fra produktene og tjenestene. Det er viktig for oss at du som bruker skal være sikker på at oppbevaring av dine data foregår på en sikker og profesjonell måte. 

HVORFOR LAGRER VI OPPLYSNINGER OM DEG? 

Digitale produkter og tjenester fra Fagbokforlaget benytter informasjon som ble oppgitt ved registering. Denne informasjonen brukes til å opprette en brukerprofil som: 

Elever, lærere, adminbrukere: Gir tilgang til kurs, digitale bøker, resultater, progresjon og eventuell korrespondanse du har med de du samarbeider med i produktet. 

Nettbutikkunder, fagbokforlaget.no: Setter Fagbokforlaget i stand til å gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg som kunde og for å oppfylle krav i bokføringsloven. 

HVILKE OPPLYSNINGER LAGRER VI OM DEG? 

Digitale produkter og tjenester fra Fagbokforlaget har en brukerdatabase. Informasjonen er basert på opplysninger som ble oppgitt i forbindelse med registrering. Følgende opplysninger registreres: 

  • Elever: Navn, epostadresse, skoletilhørighet, klasse og fødselsnummer. 
  • Lærere og admin-brukere: Navn, epostadresse, skoletilhørighet, stilling,  fødselsnummer og telefonnummer. 

For elever og lærere lagrer vi også informasjon om progresjon og resultater i læringsressursene skolen har tilgang til, og eventuell korrespondanse mellom elev/veileder i disse ressursene. 

  • Nettbutikkunder, fagbokforlaget.no: Navn, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger. 
  • Selvregistrerte og PIN-kodebrukere: Navn, epostadresse. 

  

GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN 

Elever, lærere, admin-brukere:  

Informasjon om navn, epost og skole- eller institusjonstilhørighet benyttes for å oppfylle avtalen med den registrerte eller avtalen med den registrertes skole, institusjon eller kommune. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). 

Personnummer reguleres av FEIDE’s avtale med den registrerte eller avtalen med den registrertes skole, institusjon eller kommune. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). 

Se også FEIDE’s informasjon om personvern og datasikkerhet

Nettbutikkunder, fagbokforlaget.no:  

Informasjon om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6(b). Dersom du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Selvregistrerte og PIN-kodebrukere:  

Du samtykker til at vi lagrer navn og epostadresse når du oppretter en profil. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6(a). 

Brukere som sender oss e-post: 

E-post vi mottar blir skannet. Behandlingsrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (c). Vi har en rettslig plikt til å sikre informasjonssikkerhet etter personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 (f) og 32. 

Tilbakemeldinger gitt i nettbutikken, Fagbokforlaget.no 

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger gjennom tilbakemeldingsfunksjonene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Vår berettigede interesse er å tilby innhold som dekker publikums informasjonsbehov. 

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Vi lagrer de personopplysningene som blir oppgitt ved registrering. Utover dette benytter vi følgende verktøy for å innhente opplysninger om bruk av våre tjenester og produkter: 

Informasjonskapsler 

Våre tjenester og produkter benytter informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Noen kapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og andre benyttes for å gi deg som kunde en best mulig brukeropplevelse. Ved å bruke nettsidene våre aksepterer du slik bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler benyttet til markedsføring kan du selv velge å blokkere.  

Mer om bruk av informasjonskapsler: 

Nettstatistikk 

Våre tjenester og produkter benytter analyseverktøy for å kunne utarbeide statistikk om bruken av nettstedet. Vi gjør dette for å kunne forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet. Personlige opplysninger anonymiseres, aggregeres og brukes ikke til annet enn analyseformål. 

E-post 

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver.  

Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.  

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger. 

Sosiale medier 

I nettbutikken, fagbokforlaget.no, kan funksjonen «Del med andre» brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om delinger logges ikke hos oss, men brukes til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Se for øvrig nettsamfunnets egen personvernpolicy for mer informasjon. 

Nyhetsbrev 

I nettbutikken, fagbokforlaget.no kan du melde deg på nyhetsbrev og samtykke til at vi kan informere deg om våre produkter og tjenester. Du kan når som helst melde deg av dine nyhetsbrev. Dette gjør du enkelt ved å følge en lenke som oppgis i alle nyhetsbrev vi sender ut. 

Bruk av personopplysninger for å innhente tilbakemeldinger fra kunder 

Vi kan sende en uforpliktende mail etter kjøp med forespørsel om tilbakemelding fra deg som kunde. Du kan kontaktes inntil 4 måneder etter et fullført kjøp. Dette skjer basert på din aktuelle kjøpshistorikk og basert på om du handler som bedriftskunde eller privatperson. Dette gjør vi fordi vi ønsker å vite om du som kunde har innspill på hvordan vi kan gjøre kjøps- og produktopplevelsen vår bedre. Vi bruker innspill for å forbedre våre produkter og løsninger over tid.  

Personopplysninger som hentes inn er navn, e-post og arbeidssted i form av skole/utdanningsinstitusjon og dens adresse hvis bedriftskunde. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f) og er basert en vurdering om at vi har en legitim interesse av å innhente denne informasjonen. 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser, overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen vertstjenester, utvikling, trafikkanalyse og autentisering. Alle våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger har inngått databehandleravtaler med oss. 

ENDRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Du kan når som helst se informasjonen som er registrert om deg og du kan endre kontaktinformasjon ved å logge inn på din profil. Opplysninger om den registrerte blir tatt vare på i henhold til avtale med skole eller kommune, eller i henhold til kjøpsvilkår. 

Som registrert har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger. Dersom du er privatkunde eller selvregistrert, sender du en epost til slettmeg@forlagshuset.no. Dersom du har skoletilhørighet, gir du beskjed til din skole. 

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav. 

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE 

Vi behandler den registrertes personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at den registrerte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål til, eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet. 

Dersom du har skoletilhørighet, tar du kontakt med adminbruker på din skole. 

INFORMASJONSSIKKERHET

Den registrertes persondata er beskyttet i egnede og sikrede datasentre med adgangskontroll. All trafikk på nettressursen foregår kryptert og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandører vi benytter oss av.

For å sikre våre nettressurser, forbeholder vi oss retten til å implementere sikkerhetstiltak, inkludert geo-blokkering, mot land og områder vi anser å utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. Dette bidrar til å beskytte mot trusler og sikre dataintegritet.

REVISJON AV PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester og produkter. Ny erklæring vil bli publisert senest en uke før endringene iverksettes. 

KONTAKTINFORMASJON 

Henvendelser angående personvern kan sendes skriftlig til personvern@forlagshuset.no, eller ta kontakt på telefon: +47 55 38 88 00.