Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Jus
- 98 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Arbeidsrett
Arbeidsrett
Grundige kommentarer til arbeidsmiljøloven, ferieloven, lønnsgarantiloven og mye mer.
Serie/Verk
Kommer
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Utdrag for grunnskolen
Flerspråklig Heftet
Kommer
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Utdrag for videregående opplæring
Flerspråklig Heftet
Kommer
Voksnes rett til opplæring 2024
Opplæringslova og integreringsloven
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Krav til det psykososiale og fysiske skolemiljøet 2024
Flerspråklig Heftet
Rettigheter i fast eiendom
En innføring i tingsrett
Bokmål Innbundet
Retten til individuell plan
Samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål E-bok
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål Innbundet
Ny opplæringslov 2024
Med forarbeider og lovspeil
Bokmål Heftet
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett
Bokmål Innbundet
Norges Lover 1687-2022
Bokmål Innbundet
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Barnehageloven og forskrifter 2023
Med forarbeider og tolkninger
Bokmål Heftet
Barnevernsloven 2023
Med forskrifter og forarbeid
Bokmål Heftet
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023
Med merknader til nye bestemmelser
Bokmål Heftet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Konfliktkoden
Forstå hva som foregår i konflikt
Bokmål Heftet