Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
259,-

Grip Innføring i matematikk Grunnbok, d-bok

GRIP er et læreverk for flerspråklige elever og deltakere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. GRIP innføring i matematikk er spesielt tilrettelagt for elever i ungdomskolen og dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

GRIP basisfagene
GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset elever med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

GRIP innføring i matematikk eleven basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid, mønster og former, geometri, prosent, mål og statistikk.

GRIP digitale ressurser
GRIP Portal er verkets nettsted. He finner du digitale ressurser til alle GRIP-fagene. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Komponenter i GRIP-serien:
GRIP 1 Samfunnsfag og naturfag
GRIP 2 Samfunnsfag og naturfag
GRIP 1 Matematikk
GRIP 2 Matematikk
GRIP Innføring i matematikk
GRIP Portal fagnettsted med digitale bøker og oppgavemateriell

Forfatter Grete Angvik Hermanrud her lang erfaring med å undervise voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet til å lage eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Angvik Hermanrud er for tiden knyttet til Enhet for voksenopplæring i Trondheim. Forfatter Liv Hermanrud er lektor i realfag med spesialisering i fysikk og matematikk. Hermanrud har undervisningserfaring med flerspråklige elever i realfag.

Forfattere:
ISBN:
9788211023056
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Verk:
Grip
Trinn:
8, 9, 10
Grip Innføring i matematikk Grunnbok, d-bok