Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Sosiologi
- 87 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Å studere sosial ulikskap
Nynorsk Heftet
Kommer
Å studere globale samfunnsutfordringer
Bokmål Heftet
Kommer
Å studere arbeidsmiljø
Bokmål Heftet
Kommer
Å studere arbeidsliv og velferdsstat
Bokmål Heftet
Kommer
Å studere arbeidsliv og velferdsstat
Bokmål E-bok
Kommer
R for alle
Bokmål Heftet
Kommer
Mennesker og samfunn
Innføring i sosiologisk forståelse
Bokmål Heftet
Å studere historie
Bokmål Heftet
Å studere historie
Bokmål E-bok
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål E-bok
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål Heftet
Sosiologisk analyse
Bokmål Heftet
Hvordan forstå globalisering
Seks begrepspar som forklarer verden
Bokmål Heftet
Hvordan forstå globalisering, e-bok
Seks begrepspar som forklarer verden
Bokmål E-bok
Krigen i Ukraina
Flerspråklig Heftet
Krigen i Ukraina, e-bok
Flerspråklig E-bok
Bevegelsesfellesskap i oppveksten (OA)
Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold
Bokmål E-bok
Hvordan forstå internasjonale relasjoner, e-bok
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål E-bok
Innføring i samfunnsgeografi, e-bok
Bokmål E-bok
Innføring i samfunnsgeografi
Bokmål Heftet
Hvordan forstå internasjonale relasjoner
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål Heftet
Velferdsstatens transformasjoner (Open Access)
Bokmål E-bok
Kjønn og akademia (Open Access)
På vei mot BALANSE?
Bokmål E-bok
Arven etter Skjervheim, e-bok
Nylesninger for vår tid
Bokmål E-bok
Arven etter Skjervheim
Nylesninger for vår tid
Bokmål Heftet
Hva skjer med skolen? 2. utgave
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk
Bokmål Heftet
Hva skjer med skolen? 2.utgave, e-bok
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk
Bokmål E-bok
Norsk arbeidsliv mot 2050 (Open Access)
Muligheter og trusler
Bokmål E-bok
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs