Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Sosiologi
- 70 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Innføring i samfunnsgeografi
Bokmål Heftet
Nyhet
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser, e-bok
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål E-bok
Jeg skal bli fengselsbetjent, e-bok
Bokmål E-bok
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Forbrukersosiologi, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Idrett, politikk og menneskerettigheter
Bokmål Heftet
Jeg skal bli fengselsbetjent
Bokmål Heftet
Sosial ulikhet i helse
En samfunnsvitenskapelig innføring
Bokmål Heftet
Norsk arbeidsliv mot 2050
Muligheter og trusler
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål Heftet
Ulikhet
Sosiologiske perspektiver og analyser
Bokmål Heftet
Å leve på lånt begjær
Bokmål Heftet
Lær deg R
En innføring i statistikkprogrammets muligheter
Bokmål Heftet
Mennesker og samfunn, nettressurs
3.utg., nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling
Et svar på velferdsstatens utfordringer?
Bokmål Heftet
Mennesker og samfunn, 3. utgave
Innføring i sosiologisk forståelse
Heftet
Rapportlære for kriminalomsorgen
Bokmål Heftet
Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge
Flerspråklig Heftet
Organisatorisk tillit
Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid
Bokmål Heftet
Internasjonal migrasjon
En samfunnsvitenskapelig innføring
Bokmål Heftet
Etterforskning
Prinsipper, metoder og praksis
Bokmål Heftet
Vår sosiale virkelighet
En introduksjon til hverdagslivets sosiologi
Bokmål Heftet
Utdanning, ulikskap og urettferd
Nynorsk Heftet
Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge
Bokmål Heftet
Omsorgsarbeidets sosiologi
Flerspråklig Heftet
ADHD og det disiplinerte samfunn
Bokmål Heftet
Gull, arbeid og galskap
Penger og objekttrøbbel
Bokmål Heftet