Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Grunnbok, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
339,-

Grip 2 Matematikk Grunnbok, Brettbok

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 2 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen.

Eksempler på emner: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet.

Grip digitale ressurser
På verkets nettsted finner du Grip 2 matematikk som digital bok, der deltakerne vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmål. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.
Forfattere:
ISBN:
9788211032898
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
284
Trinn:
7
Grip 2 Matematikk Grunnbok, Brettbok