Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211020567
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
248
Verk:
Grip
Trinn:
5, 6, 7
Gå til ressurs
Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing, d-bok

Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elevar på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 2 Matematikk gir deltakarane basiskunnskap i matematikk og dekkjer kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen.

Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
229,-

Bøker i samme serie