Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Pedagogikk
- 449 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
7 veier til drama
Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole
Bokmål Heftet
Kommer
Hva skjer med skolen? 2. utgave
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk
Bokmål Heftet
Kommer
Å forske på egen praksis
Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfe
Flerspråklig Heftet
Kommer
Ledelse i fremtidens skole
Bokmål Heftet
Kommer
Profesjonell muntlighet
Tydelig, troverdig og ansvarlig
Bokmål Heftet
Kommer
Ungdomskunnskap
- hverdagslivets kulturelle former
Bokmål Heftet
Kommer
Organisasjonslæring
- fra kunnskap til kompetanse
Bokmål Heftet
Kommer
Organisasjonslæring, e-bok
- fra kunnskap til kompetanse
Bokmål E-bok
Kommer
Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet, 2.utgave
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnehagelærer og pedagogisk leder, e-bok
- verdibevisst meningsledelse av barna, innholdet og personalet
Bokmål E-bok
Nyhet
Barnehagelærer og pedagogisk leder
- verdibevisst meningsledelse av barna, innholdet og personalet
Bokmål Heftet
Nyhet
Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Betydningen av å møtes, e-bok
Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning
Bokmål E-bok
Nyhet
Grunnbok i pedagogisk psykologi, e-bok
Utvikling, sosialisering, læring og motivasjon
Bokmål E-bok
Nyhet
Betydningen av å møtes
Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning
Bokmål Heftet
Nyhet
Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken
Bokmål Heftet
Nyhet
Grunnbok i pedagogisk psykologi
Utvikling, sosialisering, læring og motivasjon
Bokmål Heftet
Nyhet
Livet i skolen 3, e-bok
Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap
Bokmål E-bok
Nyhet
Livet i skolen, 3. utgave
Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap
Bokmål Heftet
Skoleutvikling i videregående opplæring, e-bok
Bokmål E-bok
Pedagogikkens idé og oppdrag (Open Access)
Jubileumsbok for Lillehammer
Bokmål E-bok
Skoleutvikling i videregående opplæring
Bokmål Heftet
Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer, e-bok
Tilnærminger for mestring og myndiggjøring
Bokmål E-bok
Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer
Tilnærminger for mestring og myndiggjøring
Bokmål Heftet
Religion, verdier og danning, 2.utgave
Barns møte med de store spørsmål i livet
Bokmål Heftet
Religion, verdier og danning, 2. utgave, e-bok
Barns møte med de store spørsmål i livet
Bokmål E-bok
Broer og speil, e-bok
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv
Bokmål E-bok
Broer og speil
Fortellinger i barnehagen-et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv
Bokmål Heftet
Barnehagedidaktikk, 2. utgave, e-bok
En dynamisk og flerfaglig tilnærming
Bokmål E-bok
Mellom steder, rom og materialer, e-bok
Teoretiske utforskninger i barnehagen
Bokmål E-bok