Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning og profesjon
- 414 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Matematikk for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Håndbok i relasjonelt arbeid
Flerspråklig E-bok
Kommer
Oppgaveskriving for lærer- og pedagogikkstudenter
Bokmål E-bok
Nyhet
Den åpne barnehagen
Et mangfoldig møtested
Bokmål E-bok
Nyhet
Natur og danning
Profesjonsutøvelse, barnehage og skole
Bokmål E-bok
Nyhet
Multisensorisk markedsføring
Bokmål E-bok
Nyhet
Burde vi det?
Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen
Bokmål E-bok
Nyhet
Psykologididaktikk
Bokmål E-bok
Nyhet
Industri 4.0
Digitalisering av prosesser i produksjon
Bokmål E-bok
Nyhet
Læring gjennom faglig arbeid
En praktisk innføring i fag- og yrkesopplæring
Bokmål E-bok
Nyhet
Grønt sosialt arbeid
Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis
Flerspråklig E-bok
Nyhet
Psykologisk debriefing
Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser
Bokmål E-bok
Nyhet
Bedre produkter
Håndbok i digital produktledelse og produktutvikling
Bokmål E-bok
Nyhet
Studieteknikk
En håndbok for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Bokmål E-bok
Nyhet
Erfaringskonsulenten
Funksjoner, roller og involvering
Bokmål E-bok
Nyhet
Prosjektarbeid
En veiledning for studenter
Bokmål E-bok
Nyhet
Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen
Bokmål E-bok
Nyhet
Arbeidsrettet rehabilitering
- en vei mot deltakelse
Bokmål E-bok
Nyhet
Å studere historie
Bokmål E-bok
Nyhet
Klar for praksisstudier i psykiske helsetjenester
Sykepleierens særegne ansvar
Bokmål E-bok
Nyhet
Barn i barnehagen med stort læringspotensial
Tilrettelegging for evnerike barn
Bokmål E-bok
Nyhet
Lærebok i straffeprosess
Bokmål E-bok
Nyhet
Utdanning for tverrfaglige mål
Bokmål E-bok
Nyhet
God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling
Bokmål E-bok
Nyhet
Helsesykepleie i praksis
Bokmål E-bok
Nyhet
Prosjekt på gang!
Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen
Bokmål E-bok
Nyhet
101 måter å lese på
- en teoretisk og praktisk lesedidaktikk
Bokmål E-bok
Nyhet
Barnevernledelse for fremtiden
Bokmål E-bok
Nyhet
Etikk og bærekraft
Et psykologisk perspektiv
Bokmål E-bok
Nyhet
Regnskapsorganisering
Forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle
Bokmål E-bok