Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
339,-

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

Grip Basisfag
Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.
Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i.
Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden.
Eksempler på emner i naturfag: Organsystemer i kroppen, god helse, rusmidler, organismer i naturen, kjemiske reaksjoner, bergarter, energi, elektrisitet og magnetisme.

Grip digitale ressurser
På verkets nettsted finner du GRIP 2 samfunnsfag og naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Komponenter i GRIP-serien:
- GRIP 1 Samfunnsfag og naturfag
- GRIP 2 Samfunnsfag og naturfag
- GRIP 1 Matematikk
- GRIP 2 Matematikk
- GRIP Innføring i matematikk
- Fagnettsted med digitale bøker og oppgavemateriell
Forfattere:
ISBN:
9788211032874
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
284
Trinn:
7
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok