Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
269,-

Grip 2 Matematikk Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 2 matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen.

Eksempler på emner: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet. 


Grip 2 Matematikk Elevbok, d-bok
, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 2 Matematikk Elevbok, d-bok, har følgende funksjonalitet:

- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.


Forfattere:
ISBN:
9788211019950
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
248
Verk:
GRIP
Trinn:
5, 6, 7
Grip 2 Matematikk Grunnbok, d-bok