Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Geografi Arbeidsbok
Forfattere:
ISBN:
9788211028648
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Trinn:
8, 9, 10
Gå til ressurs
Grip 3 Geografi Arbeidsbok

Grip 3 Geografi Arbeidsbok
Kompetansemålene etter 8.-10. trinn

GRIP er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grunnboka GRIP 3 Geografi gir deltakarane basiskunnskapar i geografi og dekkjer kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Arbeidsboka GRIP 3 Geografi inneheld oppgåver til geografi. Eksempel på emne er: kart og målestokk, dei indre og ytre kreftene til jorda, klimaendringar, naturressursar, energikjelder, folketal, menneske på flukt og fattigdom.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
139,-

Bøker i samme serie