Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Arbeidsbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Grip 2 Matematikk Arbeidsbok
Kompetansemålene etter 7. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7., og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.

Grip 2 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk, og dekkjer kompetansemåla etter 7. trinn i læreplanen. Arbeidsboka til Grip 2 Matematikk inneheld mange oppgåver til grunnboka i Grip 2 matematikk. Eksempel på emne i Grip 2 Matematikk er: rekning med desimaltal, positive og negative tal, brøk, prosent, geometri, likningar, mål og statistikk og sannsyn.

 

Forfattere:
ISBN:
9788211028600
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
GRIP
Trinn:
5, 6, 7
Grip 2 Matematikk Arbeidsbok