Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Medisin
- 132 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Helsesykepleie i praksis
Bokmål Heftet
Kommer
Håndbok i forebygging av funksjonssvikt og fall hos hjemmeboende eldre
Bokmål Heftet
Kommer
Hjemmesykepleie
Ansvar, utfordringer og muligheter
Bokmål Heftet
Kommer
Dermatologi
Sykepleie ved hudsykdom
Bokmål Heftet
Kommer
Psykisk helsearbeid
Medborgerskap, menneskerettigheter og økologi
Bokmål Heftet
Kommer
Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene
- lederroller i endring
Bokmål Heftet
Kommer
Oftalmologi
Nordisk lærebok og atlas
Bokmål Innbundet
Kommer
Veiledning
En humanistisk og eksistensiell tilnærming
Flerspråklig Heftet
Kommer
Godt nok og bedre
Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva er psykiatri?
Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva er psykiatri?, e-bok
Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokmål E-bok
Nyhet
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021, e-bok
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål E-bok
Nyhet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva er poenget? e-bok
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål E-bok
Nyhet
Sykehjemmet
Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
Nyhet
En kort introduksjon til vitnepsykologi, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål Innbundet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi, e-bok
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål E-bok
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Skriv en fagbok!, e-bok
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål E-bok
Skriv en fagbok!
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål Heftet
Legers læring
Veileder i medisinsk pedagogikk
Bokmål Heftet
Smittevern og hygiene
Den usynlige fare
Bokmål Heftet
Legers læring, e-bok
Veileder i medisinsk pedagogikk
Bokmål E-bok
Dødshjelp, e-bok
Begreper, definisjoner, lover, klinikk og etikk
Bokmål E-bok
Pediatri og pediatrisk sykepleie, e-bok
Bokmål E-bok
Fordi vi er mennesker
En bok om samarbeidets etikk
Flerspråklig Heftet
Fenomenologi, e-bok
Å leve, samtale og skrive ut mot det gåtefulle i tilværelsen
Flerspråklig E-bok