Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Grunnbok
Forfattere:
ISBN:
9788211015204
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
248
Verk:
Grip
Trinn:
5, 6, 7
Gå til ressurs
Grip 2 Matematikk Grunnbok

Grip 2 Matematikk Grunnbok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.
Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 2 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 7. trinn i læreplanen. Eksemplar på emne: rekning med desimaltal, positive og negative tal, brøk, prosent, geometri, likningar, mål og statistikk, og sannsyn.

Grip digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du Grip 2 Matematikk som digital bok, der deltakarane finn støtte i lyd og omsetjing til morsmålet. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
515,-

Bøker i samme serie