Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
229,-

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i. Døme på emne i samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonfliktar, styresett i Noreg.
Døme på emne i naturfag: mangfald i naturen, kropp og helse, verdsrommet, vatn, vêr, naturkrefter.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag
, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boka opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag elevbok, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag elevbok, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Filmkarusell
- Interaktive oppgåver, 12 språk
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

 Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
Forfattere:
ISBN:
9788211019356
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
169
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, d-bok