I Fagbokforlaget får fag- og læreboken all oppmerksomhet; boken som fagmiljøene snakker om, boken som du selv husker fra din egen studietid.

Den aller viktigste personen i dette arbeidet er deg, forfatteren. Du har tankene, ideene og publikum. Vi, på vår side, gjør alt vi kan for å tilrettelegge veien fra idé til ferdig bok. Vi kan love deg at resultatet blir bra, selv om det kan koste mye å komme i mål. Underveis kan det hende både du og vi river oss i håret, skaller hodet i veggen og slår tastaturet i bordet. Men til slutt, når ideene har materialisert seg og vi står med en ny bok i hånden, har vi glemt alle timene som er lagt ned i skriving, manuslesing, tilbakemeldinger, produksjon og markedsføring. Tilbake er gleden over å ha gitt ut enda en god fagbok.

Ikke nøl med å kontakte oss, uavhengig av hvor du er i prosessen. Vi hjelper deg gjerne. Kanskje en samtale med en av våre redaktører er stedet å begynne, eller for å komme videre?

Finn din redaktør

Du er alltid velkommen til å kontakte våre forlagsredaktører med spørsmål og bokideer. 

Her finner du en oversikt over redaktører og fagfelt på undervisning, høyere utdanning og profesjon.

Vår forfatterhåndbok

forfatterhåndboken kan du lese om samarbeidet mellom forfatter og forlaget, og om de ulike stadiene i bokprosessen. Her finner du også teknisk informasjon og retningslinjer for innsending av manus. 

Fagfellevurdering

Fagbokforlaget er godkjent som publiseringskanal på nivå 1 i det norske systemet for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. For slike publikasjoner koordineres fagfellevurderinger av manus på grunnlag av gjeldende retningslinjer fra Universitet- og høgskolerådet.

For lærebøker bruker forlaget eksterne konsulenter for faglig vurdering av manus.

   

Ønsker du å skrive for Fagbokforlaget profesjon?

Vi utgir praksisnære bøker i et lettfattelig språk, rettet mot barnehage, grunnskole, videregående opplæring, barnevern og helse.
Les mer.

Lærebokstipend fra Fagbokforlaget

To ganger i året deler Fagbokforlaget ut stipend til forfattere som skriver nye grunnleggende lærebøker for høyere utdanning. Forlaget vurderer innkomne søknader i en samlet redaksjon. 

Les om stipendet og søknadsfrister.