Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 906 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Å studere adaptasjonar
Nynorsk Heftet
Kommer
Menneskerettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Problemorientert litteraturundervisning
Bokmål Heftet
Kommer
101 måter å fremme muntlige ferdigheter på
- en teoretisk og praktisk muntlighetsdidaktikk
Bokmål Heftet
Kommer
Innvandreres morsmål II
En ressursbok for lærere
Bokmål Heftet
Kommer
Snakke, lytte og samtale
Muntlige ferdigheter på småskoletrinnet
Flerspråklig Spiral
Kommer
Grenseløse fortellinger
Engasjerende kulturmøter og fortellerglede
Bokmål Heftet
Kommer
Utviklingstrappa i langrenn
Bokmål Heftet
Kommer
Vennskap og inkludering i SFO
Aktiviteter og øvelser
Bokmål Heftet
Kommer
Hva er en familie, egentlig?
En bok om familiemangfold
Bokmål Heftet
Kommer
Verdifulle fortellinger
Undring, felles verdier og fortellerglede
Bokmål Heftet
Kommer
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.01.2023
Bokmål Spiral
Kommer
Folketrygdloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 36 fra 1. juli 2023
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Kommer
Merverdiavgiftsloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 50
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Kommer
Tvisteloven, Domstolloven med endringer fra 1. juli 2023
Bokmål Spiral
Kommer
Tvisteloven, med forskrifter, sist endret ved lov 11.05.2023 nr.13 fra 1.07.2023
Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister
Bokmål Spiral
Kommer
Barn i barnehagen med stort læringspotensial
Tilrettelegging for evnerike barn
Bokmål E-bok
Nyhet
Prosjekt på gang!
Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen
Bokmål E-bok
Nyhet
Skatteloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 47
Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Nyhet
Læring gjennom faglig arbeid
En praktisk innføring i fag- og yrkesopplæringen
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnevernet og barnehagen
Bokmål Heftet
Nyhet
Verdipapirhandelloven, med forskrift, sist endret ved lov 31. mars 2023 nr. 4
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
Bokmål Heftet
Nyhet
Kommuneloven, sist endret ved lov 2. juni 2023 nr. 21 fra 1. juli 2023
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
Bokmål Heftet
Nyhet
Anskaffelsesloven, med forskrift, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 68
Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
Bokmål Heftet
Nyhet
Plan- og bygningsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr.73 fra 1. juli 2023
Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnevernsloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 41
Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern
Bokmål Heftet
Kommer
Straffeloven, sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 83 fra 1. januar 2023
Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Nyhet
Utlendingsloven,med forskrift,sist endret ved lov 16.07.2023 nr.58 fra 1.07.2023
Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
Bokmål Heftet
Nyhet
Allmennaksjeloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 67 fra 1. juli 2023
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Bokmål Heftet
Nyhet
Aksjeloven, sist endret ved lov 16. juni 2023 nr. 67 fra 1. juli 2023
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
Bokmål Spiral