Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 862 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Innvandreres morsmål II
En ressursbok for lærere
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Planleggeren
Skoleåret 2023 - 2024
Bokmål Spiral
Kommer
Barnevernsloven 2023
Med forskrifter og forarbeid
Heftet
Kommer
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Kommer
101 skrivegrep
- en teoretisk og praktisk skrivedidaktikk
Flerspråklig Heftet
Kommer
Merverdiavgiftsloven; med forskrift;sist endret ved lov 20.12.2022 nr.108 fra...
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Kommer
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Kommer
Skadeserstatningsloven; sist endret ved lov 8. april 2022 nr.22 fra 1. juli 2022
Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning
Bokmål Heftet
Kommer
Barnevernsloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 45
Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern
Bokmål Heftet
Kommer
Læring gjennom praksis
En grunnbok i yrkesdidaktikk
Bokmål Heftet
Kommer
Politiregisterloven med forskrifter; sist endret ved lov 29.04.2022 nr.26 fra...
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig
Bokmål Heftet
Kommer
Hundeloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 69 fra 1. januar 2023
Lov 4. juli 2003 nr. 74 om forsvarlig hundehold
Bokmål Heftet
Kommer
Samiske temaer og perspektiver i alle barnehager
Fra rammeplan til praksis
Bokmål Heftet
Nyhet
Moderne verdiskaping, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Moderne verdiskaping, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Undervisningens dramaturgi
Fortellinger og analyser fra klasserommet
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål Innbundet
Nyhet
Moderne verdiskaping
Bokmål Heftet
Nyhet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Nyhet
Personopplysningsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.06.2021 nr.124
Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger
Bokmål Heftet
Nyhet
Forsikringsavtaleloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.02.2022 nr.5
Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler
Bokmål Heftet
Nyhet
Kongeriket Norges Grunnlov; sist endret 1. juni 2022; Bokmål og nynorsk
given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Krigsminner i samtidslitteraturen, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Arrangementsledelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Krigsminner i samtidslitteraturen
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnehagens opprinnelse, styring og praksis, e-bok
En introduksjon til barnehagepedagogikkens kraftfelt
Bokmål E-bok
Nyhet
Omsorg for døende og deres pårørende
Å være der og være nær
Bokmål Heftet