Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 867 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Innvandreres morsmål II
En ressursbok for lærere
Bokmål Heftet
Kommer
Om det å lafte Band 4
Frå fortid til framtid
Nynorsk Innbundet
Kommer
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar
Nynorsk Heftet
Kommer
Samarbeidsutvalg i barnehagen, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Når barnehagen får tilsyn, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
De er jo bare barn, e-bok
Om barnehagebarn og mobbing
Bokmål E-bok
Kommer
Utviklende ledelse i barnehagen 2, e-bok
Organisasjonskultur og Teamarbeid
Bokmål E-bok
Kommer
Utviklende ledelse i barnehagen 1 (Digitalt bibliotek)
Kompetanseutvikling Endring Utviklingssamtalen
Bokmål E-bok
Kommer
Personvern og taushetsplikt, e-bok
Regelverk i barnehagen
Bokmål E-bok
Kommer
Flyktningkompetent barnehage, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Å begynne i barnehagen, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Ny mobbelov for barnehager, e-bok
Psykososialt barnehagemiljø
Bokmål E-bok
Kommer
Likestilling og diskriminering, e-bok
Med forarbeider og kommentarer
Bokmål E-bok
Kommer
Barnehagekultur - utfordringer og muligheter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Barnehageloven; med forskrifter; sist endret ved lov 10. juni 2022 nr. 40 fra 1.
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager
Bokmål Heftet
Kommer
Forvaltningsloven;med forskrift;sist endret ved lov 17.6.2022 nr.63 fra 1.7.2022
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Bokmål Heftet
Kommer
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Kommer
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 59 fra 1. juli 2022
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
Bokmål Heftet
Kommer
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 01.07.2022
Bokmål Heftet
Kommer
Domstolloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 58 fra 1. juli 2022
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Kommer
Påtaleinstruksen; sist endret ved forskrift 22. juni 2022 nr. 1112 fra 1.07.2022
Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten
Bokmål Spiral
Kommer
Skatteloven; sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 73
Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Kommer
Straffeloven; sist endret ved lov 8. april 2022 nr. 22 fra 1. juli 2022
Lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Nyhet
Målrettet prosjektstyring
Bokmål Heftet
Nyhet
Målrettet prosjektstyring, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer
for maritime studier
Bokmål Heftet
Nyhet
Eiendomsutvikling, e-bok
Bokmål E-bok