Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Samfunnskunnskap Lærarrettleiing, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211044938
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Grip 3 Samfunnskunnskap Lærarrettleiing, d-bok

Grip 3 Samfunnskunnskap Lærarrettleiing, d-bok

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte, og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skolebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Samfunnskunnskap, d-bok til læraren kombinerer det beste frå den tradisjonelle læreboka med alt det som no er mogleg med hjelp av teknologien. Bøkene er tilpassa bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir heilt nye moglegheiter for elev og lærar.

Grip 3 Samfunnskunnskap, d-bok til læraren inneheld
  • generell del
  • siderettleiing med kunnskapsmål, metodiske tips og idear til undervisninga og lenkjer til relevant multimedium
  • digitale presentasjonar til kapitla

D-boka har også desse funksjonalitetane:
  • Lydstøtte
  • Ordlistefunksjonalitet, 12 språk 
  • Utheving og notat
  • Lagre og skrive ut uthevingar og notat
  • Favorittmerkje sider
  • Søkje etter ord eller frasar
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
215,-

Bøker i samme serie