Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Grunnbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211019875
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
151
Verk:
Grip
Trinn:
1, 2, 3, 4
Gå til ressurs
Grip 1 Matematikk Grunnbok, d-bok

Grip 1 Matematikk Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elver på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 1 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker
kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanen.

Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.


Grip 1 Matematikk grunnbok, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

Grip 1 Matematikk grunnbok, d-bok har også følgende funksjonalitet:

- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser

Grip digitale ressurser

På verkets nettsted finner du digitale ressurser til Grip 1 Matematikk. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
189,-

Bøker i samme serie