Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
289,-

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, Brettbok

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i.

Eksempler på emner i samfunnsfag: geografi i Norge og verden, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonflikter, styresett i Norge.

Eksempler på emner i naturfag: mangfold i naturen, kropp og helse, verdensrommet, vann, vær, naturkrefter.

Grip digitale ressurser
På verkets nettsted finner du GRIP 1 samfunnsfag og naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.
Forfattere:
ISBN:
9788211032850
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
169
Trinn:
4
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, Brettbok