Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Engelsk Arbeidsbok, d-bok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
149,-

Grip 2 Engelsk Arbeidsbok, d-bok

Digital utgave av arbeidsboken til læreren (tavlebok).

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. 

GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språk og innhold er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig, og bøkene er rikt illustrert. 

GRIP 2 Engelsk Arbeidsbok inneholder en rekke oppgaver som gir deltakere trening i å lese, skrive, lytte og snakke engelsk. Keywords, grammatikk og temaer fra grunnboken repeteres i arbeidsboken. 

GRIP 2 Engelsk Arbeidsbok er strukturert som grunnboken og består av fem hoveddeler: 
1 New beginnings 
2 Summer holidays 
3 Back to school 
4 Autumn break 
5 Celebrations 

Læreverket har også et nettsted der deltakerne finner oppgaver til hvert kapittel. 

GRIP 2 Engelsk Arbeidsbok dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplan i engelsk etter fagfornyelsen og modul 3 i forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO). 

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén T.A. Stenbakken underviser voksne innvandrere i engelsk ved ulike læresteder i Norge.
Forfattere:
ISBN:
9788211048073
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
306
Verk:
GRIP
Trinn:
8, 9, 10
Grip 2 Engelsk Arbeidsbok, d-bok