Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Samfunnskunnskap (NYN)
Forfattere:
ISBN:
9788211028686
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Trinn:
10
Digital ressurs
Grip 3 Samfunnskunnskap (NYN)

Grip 3 Samfunnskunnskap (NYN)
Arbeidsbok

GRIP er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.

GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Arbeidsboka GRIP 3 Samfunnskunnskap inneheld oppgåver til grunnboka. Eksempel på emne er: samfunn, styresett, demokrati, diktatur, kultur, fordommar, integrering, forbrukarsamfunnet, kjærleik, seksualitet og samliv, rusmiddel, kriminalitet og straff, FN, norsk økonomi og globalisering.

Forventes i salg
135,-

Bøker i samme serie