Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3  Geografi Elevbok, d-bok (NYN)
Forfattere:
ISBN:
9788211024343
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Verk:
Grip
Trinn:
10
Digital ressurs
Grip 3 Geografi Elevbok, d-bok (NYN)

Grip 3 Geografi Elevbok, d-bok (NYN)
Kompetansemålene etter 10. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekker kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Geografi gir deltakarane basiskunnskap i geografi og dekker kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringar, naturressursar, energikilder, befolkningstal, mennesker på flukt og fattigdom

Grip 3 Geografi elevbok, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 3 Geografi elevbok, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.


Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
205,-

Bøker i samme serie