Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Arbeidsbok BM
Forfattere:
ISBN:
9788211024237
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
235
Verk:
Grip
Digital ressurs
Grip 1 Matematikk Arbeidsbok BM

Grip 1 Matematikk Arbeidsbok BM
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

I arbeidsboka til Grip 1 Matematikk er alle arbeidsarkene som du finner i den digitale utgaven av hovedboka samlet mellom to permer. Boka er spiralisert.

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 1 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker
kompetansemålene etter 2. og 4. trinn i læreplanen.

Eksempler på emner: tall, de fire regneartene, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.

Grip digitale ressurser

På verkets nettsted finner du digitale ressurser til Grip 1 Matematikk. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.


Bøker i samme serie