Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Særtrykk
- 64 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Arbeidsmiljøloven
Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Bokmål Heftet
Kommer
Arbeidsmiljøloven, ferieloven; samlesærtrykk, sist endret ved lov 1. april 2023
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Heftet
Kommer
Voldsoffererstatningsloven
Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved...
Bokmål Heftet
Kommer
Merverdiavgiftsloven; med forskrift;sist endret ved lov 20.12.2022 nr.108 fra...
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Kommer
Plan- og bygningsloven; sist endret ved lov 11.05.2021 nr.37 fra 1.01. 2023
Lov 27 juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling
Bokmål Heftet
Kommer
Folketrygdloven; sist endret ved lov 20.12.2022 nr. 104 fra 1.01.2023
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Kommer
Barnehageloven;med forskrifter;sist endret ved lov 10.6.2022 nr.40 fra 1.1.2023
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager
Bokmål Heftet
Kommer
Finansavtaleloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.6.2021 nr.97 fra...
Lov 18 desember 2020 nr. 146 om finansavtaler og finansoppdrag
Bokmål Heftet
Kommer
Husleieloven; med forskrifter; sist endret ved lov 6.5.2022 nr. 27 fra 1.7.2022
Lov 26 mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler
Bokmål Heftet
Kommer
Dyrevelferdsloven, sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 134 fra 1. juli 2021
Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd
Bokmål Heftet
Kommer
Eiendomsmeglingsloven; med forskrifter, sist endret ved lov 15.12.2017 nr.106...
Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
Bokmål Heftet
Kommer
Regnskapsførerloven
Lov 16. desember 2022 nr. 90 om regnskapsførere
Bokmål Heftet
Kommer
Politiinstruksen, sist endret ved lov 10. desember 2021 nr. 3466 fra 01.01.2022
Forskrift 22. juni 1990 nr. 3963 om alminnelig tjenesteinstruks for politiet
Bokmål Heftet
Kommer
Politiinstruksen, Våpeninstruksen; samlesærtrykk, med endringer fra 1. 01.2022
Bokmål Heftet
Kommer
Likestillings- og diskrimineringsloven, sist endret ved lov 11.06.2021 nr.77...
Lov 16.06.2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering fra 1.01.2018
Bokmål Heftet
Kommer
Statsansatteloven, med forskrifter; sist endret ved lov 8.04.2022 nr.23...
Lov 16 juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv.
Bokmål Heftet
Kommer
Åndsverkloven, sist endret ved lov 4. juni 2021 nr. 58 fra 1. juli 2021
Lov 15 juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk
Bokmål Heftet
Kommer
Verdipapirhandelloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.12.2020 nr.146...
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
Bokmål Heftet
Nyhet
Politiregisterloven med forskrifter; sist endret ved lov 29.04.2022 nr.26 fra...
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig
Bokmål Heftet
Nyhet
Hundeloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 69 fra 1. januar 2023
Lov 4. juli 2003 nr. 74 om forsvarlig hundehold
Bokmål Heftet
Nyhet
Skadeserstatningsloven; sist endret ved lov 8. april 2022 nr.22 fra 1. juli 2022
Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnevernsloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 45
Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern
Bokmål Heftet
Nyhet
Personopplysningsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.06.2021 nr.124
Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger
Bokmål Heftet
Nyhet
Forsikringsavtaleloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18.02.2022 nr.5
Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler
Bokmål Heftet
Nyhet
Kongeriket Norges Grunnlov; sist endret 1. juni 2022; Bokmål og nynorsk
given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814
Flerspråklig Heftet
Markedsføringsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 122
Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
Bokmål Heftet
Politiloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 123 fra 1. september 2022
Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Allmennaksjeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 122 fra 1. juli 2022
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Bokmål Heftet
Barnelova; med forskrifter; sist endret ved lov 11.06.2021 nr.60 fra 15.08.2022
Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
Bokmål Heftet
Kommer
Yrkestransportlova; med forskrifter; sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 84
Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy
Bokmål Heftet