Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning og profesjon
- 321 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Matematikk for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Digitalisering for økonomer, e-bok
En innføring til informasjonsteknologi og forretningssystemer
Bokmål E-bok
Kommer
Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, e-bok
Systematikk og kreativitet
Bokmål E-bok
Kommer
Hva er poenget? e-bok
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål E-bok
Kommer
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021, e-bok
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål E-bok
Nyhet
Innføring i samfunnsgeografi, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
En kort introduksjon til vitnepsykologi, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Moderne verdiskaping, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Fellesbarnehagen, e-bok
Styring, ledelse og samarbeid
Bokmål E-bok
Nyhet
Klinisk pediatri, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Ledelse av og i barnehagen, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Moderne verdiskaping, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Den kommunale mellomlederen, nettressurs
- selvstendig lagspiller
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Ledelse og poesi i barnehagen, e-bok
- affektive perspektiver i pedagogisk praksis
Bokmål E-bok
Nyhet
Medvirkning i praksis, e-bok
Deltakelse og danning i barnehagens hverdagsliv
Bokmål E-bok
Nyhet
Brukermedvirkningens mange ansikter, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi, e-bok
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål E-bok
Nyhet
Samvær etter omsorgsovertakelse, e-bok
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål E-bok
Nyhet
Idrettsteknologi, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Global forståelse, e-bok
Barnehagelæreren som kulturell brobygger
Bokmål E-bok
Nyhet
Arrangementsledelse, e-bok
Styring og lederskap ved idrettseventer
Bokmål E-bok
Nyhet
Strategi 3, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Velferdsstatens transformasjoner (Open Access)
Bokmål E-bok
Nyhet
Ledelse av og i barnehagen
Bokmål Heftet
Nyhet
Arrangementsledelse, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Krigsminner i samtidslitteraturen, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Hvordan vet du det? e-bok
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål E-bok
Nyhet
Mangfold og dilemmaer i barnehagen, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Den observerende barnehagelæreren, e-bok
Bokmål E-bok