Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Jus
- 99 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Arbeidsrett.no
Arbeidsrett.no
Grundige kommentarer til arbeidsmiljøloven, ferieloven, lønnsgarantiloven og mye mer.
Serie/Verk
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Barnevernsloven 2023
Med forskrifter og forarbeid
Heftet
Kommer
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Nyhet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023
Med merknader til nye bestemmelser
Bokmål Heftet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Konfliktkoden
Forstå hva som foregår i konflikt
Bokmål Heftet
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt
Bokmål Innbundet
Rettsstat og menneskerettigheter 2
Statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning
Bokmål Innbundet
Norsk spesiell strafferett
Bokmål Innbundet
Rett frem
Bokmål Heftet
Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Bokmål Heftet
Svalbardtraktaten 100 år
et jubileumsskrift
Bokmål Innbundet
Comparing Legal Cultures
Engelsk Innbundet
Forbrytelser i utvalg
Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytel
Bokmål Innbundet
Retten til individuell plan
samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Personvernforordningen
En lærebok
Bokmål Heftet
Da mennesker regjerte kloden
Etikk, dinosaurer og juss for en verden i krise
Bokmål Heftet
Uten sammenligning
Festskrift til Eivind Smith 70 år
Flerspråklig Innbundet
Juristetikk
Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans
Bokmål Heftet