Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

429,-
inkl. mva
Forventes utgitt 06.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Utdrag for grunnskolen

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til 820 000 barn og unge, og arbeidsdagen til over 95 000 lærere. Nå er ny opplæringslov og opplæringsforskrift vedtatt i Stortinget. 

I denne boka er det redaksjonelt gjort et utdrag av de mest relevante paragrafene i lov og forskrift som gjelder for grunnskolen.

Under hver lovparagraf er det tatt med et utdrag for grunnskolen fra merknadene til paragrafen i lovproposisjonen. 

Som ekstra hjelp i skolens forvaltning er det i tilknytning til noen paragrafer vist til andre relevante rettskilder fra blant annet rettspraksis, Sivilombudet og Diskrimineringsnemda.

Opplæringsloven inneholder mange skjønnsmessige regler. Skjønnsmessige vurderinger kan deles inn i lovbundne skjønn og forvaltningsskjønn. Som hjelp i bruken av skjønnsmessige regler er det i vedlegg tatt med kapittel 5 «Bruk av skjønnsmessige reglar» fra lovproposisjonen Prop. 57 L (2022–2023).


Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245050813
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
228
Verk:
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024