Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnevernsloven 2023
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
489,-
inkl. mva

Barnevernsloven 2023
Med forskrifter og forarbeid

Den forrige barnevernloven ble 30 år. 

Den nye barnevernsloven skal øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

Den nye loven speiler dagens familiemønstre og et flerkulturelt Norge, setter barns behov i sentrum og er skrevet med enklere språk og struktur enn den forrige.

Ny lov 
  • styrker barns rettigheter og rettssikkerhet
  • øker kompetansekravene
  • forventer mer forebygging
  • øker kravene til dokumentasjon og begrunnelser
  • vil ha mer lokal styring og ledelse 
  • endrer samværsreglene i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) 
  • ivaretar barn som har foreldre som ikke bor sammen
  • øker kravene til kvalitet i barnevernsinstitusjoner

De nye forskriftene er satt inn under paragrafene de er hjemlet i, og Bufdirs beskrivelse av de viktigste endringene i den nye loven kan du lese bakerst i boken.


Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722222
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
240
Barnevernsloven 2023