Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Retten til individuell plan
Samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy

Boken tar for seg viktige spørsmål knyttet til individuell plan i velferdstjenestene. Individuell plan er et verktøy som sikrer at tjenestene tilbys på en måte som er tilpasset den enkelte – helhetlig og koordinert.

Den sjette utgaven av boken er oppdatert med henvisninger til lovgivning som forteller hvilke instanser som er forpliktet til å utarbeide slike planer, og hvem som skal delta i planleggingsprosessen. NAV-kontorets og barneverntjenestens ansvar er innarbeidet i fremstillingen, og det er også ny felles forskrift som behandles. 

Boken vurderer hvem som har rett til en individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide den, og hvilke krav som må oppfylles med tanke på innholdet i planen. Vi går også gjennom samarbeids- og koordineringskravene mellom tjenesteutøvere, og pasienter/brukere som er mottakere av tjenestene, samt belyser kravet om å tilby en koordinator og opprette koordinerende enhet. Boken gir også innsikt i mulighetene for å klage når det ikke blir utarbeidet en individuell plan.

I tillegg har boken et kapittel som gir en oversikt over andre viktige verktøy innen velferdsretten, hvor kvalifiseringsprogrammet er i fokus.

Denne boken er ment for studenter innen helse- og sosialfag på høyskole- og universitetsnivå samt for personell i kommuner og spesialisthelsetjenester. Den kan også være nyttig for personer med omfattende behov for hjelp, deres pårørende og relevante organisasjoner.

Alice Kjellevold er dr. juris og professor emerita. Hun har vært tilknyttet Institutt for sosialfag og Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. 

Liv Jorunn Baggegård Skippervik er utdannet sosionom og jurist. Hun er førstelektor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger. 
Forfattere:
ISBN:
9788245049206
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
214
Retten til individuell plan