Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Husleieavtaler

Boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og gir en grundig innføring i regelverket for leie av bolig og lokale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse, gyldighet og tolkning av husleieavtaler. Deretter behandles husleiens størrelse og endring av husleien, ulike former for sikkerhetsstillelse, leietid, overlevering og mangelspørsmål. Videre drøftes partenes forpliktelser mens leieforholdet består, blant annet bruk av husrommet, vedlikeholdsansvar, misligholdssanksjoner og personskifte.

De forskjellige opphørsmåter er behandlet, blant annet utløp av tidsbestemt leieavtale, reglene for oppsigelse og heving. Også prosessuelle spørsmål er behandlet, både inndriving av pengekrav, reglene om avgjørelser av takstnemnd og husleietvistutvalg, og tvangsfravikelse. En rekke andre viktige spørsmål er også drøftet, blant annet obligasjonsleieretter og leieavtalers stilling ved konkurs. 

Line Andreassen Parelius er cand.jur. og advokat i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius og tidligere advokat i Huseiernes Landsforbund, foreleser på BI og kursleder og foreleser ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun brukes også som sensor samme sted. 

Sverre Bragdø-Ellenes er cand.jur. og har drevet advokatvirksomhet i Kristiansand siden 2006. Han har tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR, og vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245041224
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
370
Husleieavtaler