Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 791 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Kroppsøving, læreren og eleven
Pedagogiske emner og forskningsinnsikter
Bokmål Heftet
Kommer
Ferdighetsutvikling for keepere, d-bok
NFFs keepertrenerkurs 2
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Nyhet
Det gode arbeidsmiljø, nettressurs
Krav og utfordringer
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
HMS-boka 2. utgave, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Kommer
Aksjeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 137
Lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
Bokmål Spiral
Kommer
Folketrygdloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 28 februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Kommer
Politiloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 4 august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Kommer
Skatteloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 105
Lov 26 mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Kommer
Skattebetalingsloven; med forskrift; sist endret ved lov 30.04.2021 nr. 26
Lov 17 juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
Bokmål Heftet
Kommer
Merverdiavgiftsloven; med forskrift; sist endret ved lov 18.06.2021 nr. 108
Lov 19 juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Kommer
Vergemålsloven; med forskrift; sist endret ved lov 11.07.2021 nr.68 fra 1.7.2021
Lov 26 mars 2010 nr. 9 om vergemål
Bokmål Heftet
Kommer
Straffeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Kommer
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
Bokmål Spiral
Kommer
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.07.2021
Bokmål Heftet
Kommer
Forvaltningsloven, Offentleglova med endringer fra 1. juli 2021
Bokmål Heftet
Kommer
Bustadbyggjelagslova, Burettslagslova; med endringer fra 1. april 2021
Bokmål Heftet
Nyhet
Realkompetanse
Vurdering og anerkjennelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Klasseledelse på internett
Håndbok i digital undervisning
Bokmål Heftet
Nyhet
Rammeplan for SFO
Hvordan kan vi realisere planen sammen?
Bokmål Heftet
Nyhet
Det gode arbeidsmiljø
Krav og utfordringer
Bokmål Innbundet
Nyhet
Fotballens etikk
Idealer og realiteter
Bokmål Heftet
Nyhet
HMS-boka
Bokmål Heftet
Nyhet
Å skape et godt klassemiljø
Bokmål Heftet
Nyhet
Sosiale medier
Bokmål Heftet
Nyhet
Sosiale medier, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
101 grep om grammatikk
Om språket som system og språket i bruk
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Barnehagens betydning når barn er pårørende
Bokmål Heftet
Nyhet
Utforskende bekymringssamtaler
Samtaler med barn ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Bokmål Heftet
Nyhet
Elevenes skolemiljø 2021
Opplæringsloven kapittel 9 A
Bokmål Heftet