Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Profesjon
- 806 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Kommer
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Kommer
Våre perifere domstoler
Bokmål Heftet
Kommer
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Kommer
Fridykking for alle
Bokmål Heftet
Kommer
Lesing i utvikling
Teoretiske og didaktiske perspektiver
Bokmål Innbundet
Kommer
Nasjonens velstand
Norges økonomiske historie 1800-1940
Bokmål Heftet
Kommer
Nasjonens velstand, e-bok
Norges økonomiske historie 1800-1940
Bokmål E-bok
Kommer
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Nyhet
Barnehagekultur - utfordringer og muligheter
Bokmål Heftet
Nyhet
Vedtak om spesialundervisning
Rektors plikter og elevenes rettigheter
Bokmål Heftet
Nyhet
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen
Hvordan komme i gang?
Bokmål Heftet
Nyhet
Mer musikk i barnehagefellesskapet!
Bokmål Heftet
Nyhet
Skriv for livet!, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Det gode arbeidsmiljø, e-bok
Krav og utfordringer
Bokmål E-bok
Nyhet
HMS-boka, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Barnehageloven og forskrifter 2022
med forarbeider og tolkninger
Bokmål Heftet
Nyhet
Temainnganger til norskfaget - ei verktøykasse for klasserommet, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Snart førsteklassing
Med sosial kompetanse i ranselen
Bokmål Heftet
Nyhet
Vurdering i yrkesfag
Helhetlig yrkeskompetanse
Bokmål Heftet
Nyhet
Tvangsfullbyrdelsesloven med forskrifter, sist endret ved lov 30.april 2021 nr.
Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse
Bokmål Spiral
Nyhet
Regnskapsloven; sist endret ved lov 30. april 2021 nr. 26 fra 1. juli 2021
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Nyhet
Domstolloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Nyhet
Avtaleloven; sist endret ved lov 15. juni 2018 nr. 32 fra 1. juli 2018
Lov 31. mai 1918 nr.4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige vilje
Bokmål Heftet
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven med endringer fra 1. juli 2021
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Spiral
Nyhet
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig
Bokmål Heftet