Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
739,-

EØS-rett

EØS-avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten med fokus på de grunnleggende reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital. Videre gir boken en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i fremstillingen står forholdet til EU-retten, herunder mekanismene for løpende endring av EØS-avtalen og de særegne metodiske utfordringene som følger av målsettingen om ensartet EU/EØS-rettslig fortolkning. Særlig oppmerksomhet er viet reglene om EØS-rettens gjennomføring og gjennomslag, både i EFTA-statene og i EU og EUs medlemsstater.

Om fjerde utgave:
Fjerde utgave er oppdatert med nye EU-rettsakter som er tatt inn i avtalen, og med ny rettspraksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen, EMD og norske domstoler. Boken tar også opp Nav-saken og utvalgte EØS-rettslige spørsmål knyttet til Storbritannias uttreden fra EU og EØS (Brexit), rettsstatskrisen i Polen og Ungarn og koronaepidemien.

Boken er skrevet for å gi juridiske studenter en oppdatert og oversiktlig fremstilling av EØS-retten. Den har et oppdatert og omfattende noteapparat, og vil også være nyttig for advokater, forvaltningen og domstolene i møte med EØS-retten. 

Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han primært arbeider med EU/EØS-rettslige spørsmål.

Gjermund Mathisen har i åtte år ledet avdelingen for konkurranserett og statsstøtte i EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og har bakgrunn fra ESAs rettsavdeling, EFTA-domstolen, Europakommisjonen og Lovavdelingen i Justisdepartementet. Fra høsten 2022 er han partner i Kvale Advokatfirma.
Forfattere:
ISBN:
9788245036039
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
514
EØS-rett