Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 184 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Eigedomsrett
Om retten til fysiske og immaterielle verdiar
Nynorsk Heftet
Kommer
Menneskerettigheter før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i offentlige anskaffelser
Bokmål Heftet
Kommer
Etterforskning
Prinsipper, metoder og praksis
Bokmål Heftet
Kommer
Lov og rett for næringslivet
Lovsamling 2024
Bokmål Innbundet
Kommer
Lov og rett for næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Kommer
Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Bokmål Innbundet
Power, Principle, and Progress (Open Access)
Kant and the Republican Philosophy of Nordic Criminal Law
Engelsk E-bok
Rettigheter i fast eiendom
En innføring i tingsrett
Bokmål Innbundet
Erstatningsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Retten til individuell plan
Samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy
Bokmål Heftet
Regjeringen
Historien, makten og hverdagen
Flerspråklig Innbundet
Sivilprosess
Bokmål Innbundet
På godt norsk
Klarspråk i jussen
Bokmål Heftet
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål E-bok
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål E-bok
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål Innbundet
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2023-2025
Bokmål Heftet
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål Heftet
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett
Bokmål Innbundet
Norges Lover 1687-2022
Bokmål Innbundet
Fingermerker til lovsamling 2023
Bokmål Ark
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Ordlyd og resonnement
Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss
Bokmål Heftet
Skipssikkerhetsrett, e-bok
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål E-bok