Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 200 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i offentlige anskaffelser
Bokmål Heftet
Kommer
Menneskerettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Eigedomsrett
Om retten til fysiske og immaterielle verdiar
Nynorsk Heftet
Kommer
Menneskerettigheter før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Erstatningsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Nyhet
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål E-bok
Nyhet
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Nyhet
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål E-bok
Nyhet
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2023-2025
Bokmål Heftet
Nyhet
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål Heftet
Nyhet
Lov og rett for næringslivet
Lovsamling 2023
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og rett for næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett
Bokmål Innbundet
Norges Lover 1687-2022
Bokmål Innbundet
Fingermerker til lovsamling 2023
Bokmål Ark
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Ordlyd og resonnement
Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss
Bokmål Heftet
Skipssikkerhetsrett, e-bok
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål E-bok
Selskapsrett
Bokmål Innbundet
Selskapsrett, e-bok
Bokmål E-bok
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet