Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning
- 2452 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Matematikk for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Digitalisering for økonomer, e-bok
En innføring til informasjonsteknologi og forretningssystemer
Bokmål E-bok
Kommer
Virveldyr i Norge
- bygning og levesett
Bokmål Heftet
Kommer
Innvandreres morsmål II
En ressursbok for lærere
Bokmål Heftet
Kommer
Sykepleiens særegne ansvar i psykisk helse
Bokmål Heftet
Kommer
Folkemord og politisk vold
Bokmål Heftet
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Å studere utvikling av andrespråk
Bokmål Heftet
Kommer
Å studere litteratur
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Sykehjemmet
Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Bokmål Heftet
Kommer
Deltakelse - et helsefremmende perspektiv
Bokmål Heftet
Kommer
Industri 4.0
Digitalisering av prosesser i produksjon
Bokmål Heftet
Kommer
Kasustikker innen klinisk farmakologi
Bokmål Heftet
Kommer
101 skrivegrep
- en teoretisk og praktisk skrivedidaktikk
Flerspråklig Heftet
Kommer
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Innføring i samfunnsgeografi
Bokmål Heftet
Kommer
Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen
Bokmål Heftet
Kommer
Undervisningens dramaturgi
Fortellinger og analyser fra klasserommet
Flerspråklig Heftet
Kommer
Fellesbarnehagen
Styring, ledelse og samarbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Hvordan forstå internasjonale relasjoner
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål Heftet
Kommer
ADR/RID Landtransport av farlig gods 2023
Landtransport av farlig gods
Bokmål Heftet
Kommer
Fingermerker til ADR/RID Landtransport av farlig gods 2023
Bokmål Skole & kursmateriell
Kommer
Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål Heftet
Kommer
Ledelse av og i barnehagen
Bokmål Heftet
Kommer
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Klinisk pediatri
Bokmål Heftet