Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

429,-
inkl. mva
Forventes utgitt 06.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Utdrag for videregående opplæring

I denne boka er det redaksjonelt gjort et utdrag av de mest relevante paragrafene i lov og forskrift for videregående opplæring.

Under hver lovparagraf er det tatt med et utdrag for videregående opplæring fra merknadene til paragrafen i lovproposisjonen. 

Som ekstra hjelp i i forvaltningen er det i tilknytning til noen paragrafer vist til andre relevante rettskilder fra blant annet rettspraksis, Sivilombudet og Diskrimineringsnemda.

Opplæringsloven inneholder mange skjønnsmessige regler. Skjønnsmessige vurderinger kan deles inn i lovbundne skjønn og forvaltningsskjønn. Som hjelp i bruken av skjønnsmessige regler er det i vedlegg tatt med kapittel 5 «Bruk av skjønnsmessige reglar» fra lovproposisjonen Prop. 57 L (2022-2023).

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245050820
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
262
Verk:
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024