Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Voksnes rett til opplæring 2024
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

299,-
inkl. mva
Forventes utgitt 06.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Voksnes rett til opplæring 2024
Opplæringslova og integreringsloven

I denne boka finner du det mest sentrale regelverket som angår voksnes rett til opplæring.

Fra den nye opplæringsloven er det tatt med femte del som omhandler rettigheter til forberedende opplæring og videregående opplæring for voksne. Til hver paragraf er det tatt med merknadene fra lovproposisjonen. I tillegg er det tatt med de paragrafene som gjelder for voksne i den nye opplæringsforskriften.

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) har som formål 
at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Til hver paragraf er det tatt med merknader fra lovproposisjonen. I tillegg er det tatt med hele integreringsforskriften til loven, Utdanningsdirektoratets tolkninger, rettskilder, henvisning til sivilombudsmannens rettssaker etc.

Aktuelle paragrafer i opplæringsforskriften og hele integreringsforskriften er tatt med.

Forfattere:
ISBN:
9788245050837
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
228
Verk:
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Voksnes rett til opplæring 2024